Vergoedingen 

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een (deel van) een Mindfulness training, gemiddeld zo’n 100 tot 350 euro, afhankelijk van je aanvullende pakket. Aan die vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden, één daarvan is dat verzekeraars alleen vergoeden bij een verwijzing voor (burn-out) klachten. Een andere voorwaarde is dat de trainer een volledige en geaccrediteerde opleiding gevolgd moet hebben en is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. De opleiding tot Mindfulnesstrainer heb ik gevolgd en afgerond bij het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Daarnaast ben ik vanaf januari aangesloten bij de erkende branchevereniging met de hoogste kwaliteitseisen VMBN.


Vergoeding door zorgverzekeraar
Als volledig opgeleide trainer erkend in de hoogste categorie van de branchevereniging VMBN worden de trainingen die ik geef ook geheel of gedeeltelijk vergoedt door steeds meer zorgverzekeraars. Voor 2019 bieden de volgende zorgverzekeraars de hoogste vergoedingen; IZA, IZZ, UMC, Unive en VGZ. Kijk voor een actueel overzicht op Zorgwijzer.nl

Tips voor andere mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Vaak zijn werkgevers bereid om de training te vergoeden als investering in zelfbewuste, vitale medewerkers. Vraag ernaar bij jouw werkgever.

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO-gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR-training voor mantelzorgers.

(Bron: www.vmbn.nl, 18/03/19)