De wereld is veranderd. En dat geldt zeker voor het gebied ‘werk’. In de huidige tijd probeert iedereen een vorm te vinden hoe om te gaan met werk, thuiswerk en privé en werk combineren. Zoek je een manier om medewerkers te ondersteunen bij dit proces zodat ze ook nu het beste uit zichzelf kunnen halen? Lees dan vooral verder.

Mindfulness is niet meer weg te denken uit de 21e eeuw. Het is een basisvaardigheid geworden hoe om te gaan met de vele prikkels en vragen die op ons afkomen. Dat was al zo voor de COVID-19 pandemie, en dat is nu alleen nog maar versterkt. Het algehele stress level is toegenomen bij mensen, na de eerste schok is het nu tijd voor een langetermijn plan, want de gevolgen van deze pandemie zijn niet zomaar voorbij. De wereld is niet meer zoals het was.

Worstelt jouw organisatie ook met de vraag hoe je medewerkers op lange termijn kunt ondersteunen? Heel veel organisaties zijn op zoek naar manieren om het voor iedereen goed werkbaar te maken en te houden. Uit onderzoek bleek vorig jaar al dat 77% van de mensen regelmatig lichamelijke klachten ervaart door stress, 1 op de 7 werknemers  burn-out klachten heeft en 38%  hoge taakeisen en werkdruk ervaart. Daarbij gaf 29% (dat is bijna 1 op de 3 medewerkers!) aan zeer vermoeid te zijn (bron: Trimbos instituut & TNO 2019). Je kunt je afvragen wat de cijfers zullen gaan zeggen over de huidige tijd met de extra stress die COVID-19 en thuiswerken met zich meebrengt.

Een deel van de oplossing zou weleens kunnen liggen in het volgen van een Mindfulness training.  Je leert aandacht schenken aan wat er zich onder de oppervlakte afspeelt en wat de oorzaken zijn van bepaald gedrag, in plaats van aan symptoombestrijding te doen. Door in openheid naar jezelf te kijken ontdek je de patronen die ineffectief zijn. De oefeningen uit de training en de toepassing daarvan maken dat je nieuwe, effectieve patronen ontwikkelt. Je loopt jezelf niet meer voorbij, met burn-out klachten tot gevolg, maar je bent preventief en proactief bezig om in kaart te brengen wat voor jou wel en niet werkt.

Mensen die een mindfulness training  hebben gevolgd voelen zich vitaler, zijn weerbaarder en lopen minder risico op (langdurig) verzuim. Het werkplezier verhoogt en mensen kunnen zich beter concentreren en ervaren meer focus. Mindfulness is op alle terreinen toepasbaar, zowel op het werk, privé als op de combinatie daarvan. Mensen ervaren meer zingeving en voldoening uit wat ze op een dag doen.

Neem nu contact op voor een vrijblijvende (telefonische) afspraak om kennis te maken en voor meer informatie.