Bewust aan het werk

In de trainingen en workshops die ik geef ben ik betrokken bij de opdrachtgever en maak ik verbinding met de deelnemers. De onderstroom komt snel op tafel, waardoor mensen worden geraakt en zaken snel en effectief kunnen veranderen. Het proces is te omschrijven als aansluiten bij het startpunt (het hier en nu), dan via bewustwording (herkenning en erkenning) naar gerichte actie (in een bepaalde richting naar een bepaald doel).

Het nieuwe werken

De wereld is veranderd. En dat geldt zeker voor het gebied ‘werk’. In de huidige tijd probeert iedereen een vorm te vinden hoe om te gaan met werk, thuiswerk en privé en werk combineren. Zoek je een manier om medewerkers te ondersteunen bij dit proces zodat ze ook nu het beste uit zichzelf kunnen halen? Lees dan vooral verder.

Het algehele stress level is toegenomen bij veel mensen, na de eerste golf en nu halverwege de tweede, is het tijd voor een langetermijn plan, want de gevolgen van deze pandemie zijn niet zomaar voorbij.

Uit onderzoek bleek vorig jaar al dat 77% van de mensen regelmatig lichamelijke klachten ervaart door stress, en 1 op de 3 medewerkers vermoeid was (bron: Trimbos instituut & TNO 2019). Je kunt je afvragen wat de cijfers zullen gaan zeggen over de huidige tijd met de extra stress die COVID-19 en thuiswerken met zich meebrengt.

Bewustwording

Mindfulness is niet meer weg te denken uit de 21e eeuw. Niet zweverig, maar juist nuchter en proactief. Het is een basisvaardigheid geworden hoe om te gaan met de vele prikkels en vragen die op ons afkomen. Je leert aandacht schenken aan wat er zich onder de oppervlakte afspeelt en wat de oorzaken zijn van bepaald gedrag, in plaats van aan symptoombestrijding te doen. Door in openheid naar jezelf te kijken ontdek je de patronen die ineffectief zijn en je leert hoe je die ombuigt naar energie gevende patronen.

Naast een volledige Mindfulness Training van 8 weken (wekelijks 2,5 uur) zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder (online) workshops, inspiratiesessies en lezingen. Allemaal vanuit het thema bewustwording, toegespitst op verschillende subthema’s als communicatie, samenwerking en eigenaarschap.

Investeer in je medewerkers, juist nu!

Neem contact op voor een programma op maat.

Vervolg

Is de organisatie klaar voor een gedegen aanpak en open voor bewustwording en duurzame verandering? Kijk dan naar het Jaarprogramma. Dit programma wordt op maat in organisaties aangeboden als (onderdeel van) een vitaliteitsprogramma. Aanvullende coaching is daarbij een optie.

Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende kennismakingsafspraak.