Teamtrainingen in Zorg & Welzijn

Trainingen over persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zijn voor alle organisaties in Zorg & Welzijn relevant. Samenwerken, open communicatie, feedback geven en ontvangen, met werkdruk omgaan. Het zijn zomaar een paar thema’s die volop spelen in het werken met mensen.

Hoe ga je nu op een respectvolle manier met elkaar om en hoe zorg je er samen met je team voor dat het prettig is om bij jullie te werken? Dat je zelf enthousiast naar je werk gaat en blijft gaan? In de trainingen die ik geef komt dit uitgebreid aan bod en ga je met antwoorden naar huis.

Het hoge ziekteverzuim in deze sector (8 – 10%!)  is mijn drijfveer om trainingen in deze sector te geven. Te veel hardwerkende, goed bedoelende mensen gaan de ziektewet in en komen thuis te zitten met alle gevolgen van dien.

Mijn missie is om medewerkers in alle lagen van de organisatie alert te maken op stresssignalen en hier handvatten voor te geven om (volledige) ziekmelding te voorkomen.

60 tot 80% ! van de (langdurige ziekmeldingen) hebben te maken met psychische factoren. Het is dus belangrijk dat daar aandacht voor is en dat medewerkers zich bewust zijn hoe ze in hun kracht staan en dit ook weer terug kunnen vinden. Daarmee is de medewerker geholpen, de klant en de organisatie.

Mijn stijl is vriendelijk, verbindend, direct en open. Mijn kracht is complexe dingen simpel maken, zeker als het gaat om de communicatie tussen mensen en alles wat daarmee samenhangt.

Neem contact op voor meer informatie, mail naar info@forien.nl of bel 06-46433009.