Training

Mindfulness en Compassie Training 

Mindfulness betekent bewust en opmerkzaam zijn, grip krijgen op je gedachten en emoties, je niet laten meeslepen door wat er allemaal gaande is. Het maakt dat je weet dat je een keuze hebt en hoe je die maakt, in alle omstandigheden!

Via de live digitale 8 weken Mindfulness training krijg je tools en tips die in deze onzekere tijd helpend kunnen zijn. Je leert om wat er nu is, met alle onzekerheden, als startpunt te nemen en hoe je vanaf hier verder gaat.

Individuele Training = 8x 1,5 uur thuis, achter je eigen laptop, tablet of smartphone. Ik begeleid je door de oefeningen heen en we wisselen uit over je ervaringen en hoe je die inzet in de praktijk.

Groep Training = 8x 2,5 uur thuis, achter je eigen laptop, tablet of smartphone. De groep bestaat uit maximaal 10 mensen, ik begeleid het uitwisselen van ervaringen en het groepsproces.

Neem contact op voor verder info of een vrijblijvende kennismaking, mail naar info@forien.nl of bel/app naar 06-46 433 009.

Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort digitaal!

Hartelijke groet,

– Forien –

Vergoedingen Mindfulness Training

Vergoeding door de zorgverzekeraar
Als volledig opgeleide trainer erkend in de hoogste categorie van de branchevereniging VMBN worden de trainingen die ik geef ook geheel of gedeeltelijk vergoedt door steeds meer zorgverzekeraars. Voor 2019 bieden de volgende zorgverzekeraars de hoogste vergoedingen; IZA, IZZ, UMC, Unive en VGZ. Kijk voor een actueel overzicht op Zorgwijzer.nl

Vergoeding door de werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Vaak zijn werkgevers bereid om de training te vergoeden als investering in zelfbewuste, vitale medewerkers. Vraag ernaar bij jouw werkgever.

Vergoeding door arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Vergoeding door het UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Vergoeding door de gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO-gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR-training voor mantelzorgers.

(Bron: www.vmbn.nl, 18/03/19)